Trường THCS Nguyễn Công Trứ

Địa chỉ: ấp Tân Đông – TT Óc Eo – Thoại Sơn – An Giang

Email: c2nguyencongtruts@angiang.edu.vn . ĐT: 02963.870343 – 870096

 

TrườngTHCS Nguyễn Công Trứ được thành lập ngày 22/07/2003, trên cơ sở tách ra từ trường THPT Vọng Thê. Nhưng trên thực tế, trường được xây dựng vào những năm đầu của thập niên bảy mươi với tên gọi trường PTCS Nguyễn Công Trứ, rồi trường PTCS Vọng Thê, sau đó phát triển lên thành trường THPT Vọng Thê và đến ngày 22/07/2003 được tách ra và mang tên như ngày nay. Sau hơn 34 năm không ngừng phấn đấu và trưởng thành, trường đã và đang trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh và học sinh các xã lân cận như: Vọng Đông, Tây Phú, Vọng Thê, An Bình (huyện Thoại Sơn), Mỹ Hiệp Sơn (huyện Hòn Đất – Kiên Giang).

1. Tầm nhìn

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, tổ chức các hoạt động theo hướng hiện đại, tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại; có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên giỏi, ứng dụng sáng tạo và hiệu quả công nghệ thông tin cũng như các phương tiện hiện đại trong giảng dạy và các hoạt động giáo dục; nơi môi trường học tập thân thiện, học sinh luôn có khát vọng học tập suốt đời, biết tư duy độc lập – chủ động – sáng tạo để vươn tới xuất sắc và góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

2. Sứ mệnh

- Huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu của xã hội.

- Tạo dựng môi trường học tập lành mạnh, thân thiện; đảm bảo nề nếp, kỷ cương, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tiềm năng, tính sáng tạo và năng lực tư duy cũng như có khả năng tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

- Nghĩ đến quốc gia và cộng đồng trước khi nghĩ đến mình.

- Khát khao tri thức, Khát vọng vươn lên.

- Sự sáng tạo.

- Đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ.

- Khỏe mạnh về thể chất và tinh thần.

- Tính trung thực.

- Lòng nhân ái.

- Nề nếp, kỷ cương và coi trọng hiệu quả.

4. Khẩu hiệu hành động

“Chúng ta tìm kiếm,

Chúng ta cố gắng

Chúng ta vươn lên”.